Céglátogatás

 

Hi Carol. Do you have a moment? I wanted to talk to you about the group of employees that will be visiting us from our Manchester office next week. Üdv Carol! Van egy perce? Szeretnék önnel beszélni azokról a munkatársakról, akik a manchesteri irodánkból fognak meglátogatni bennünket jövő héten.
Yes, I remember your mentioning their visit. You need a meeting room reserved for the morning, right? Igen, emlékszem amikor említette a látogatásukat. Reggelre foglaljunk le egy konferenciaszobát, igaz?
That’s right. Could you please do that today? Pontosan. El tudná ezt ma intézni?
Of course. I’d be happy to. I could make arrangements for lunch to be brought in as well. Természetesen. Szívesen elintézem. Azt is meg tudnám szervezni, hogy ebédet hozzanak.

Itt meghallgathatod a párbeszédet:

Comments are closed.