A leckék leírása

SZINTEK: 1-20-ig

 
1-es szint

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Személyes névmások
C lecke: Névelők

11-es szint

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (birtokolni) tagadás begyakorlása
C lecke: Főbb testrészek begyakorlása

2-es szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (cselekedni) kijelentés begyakorlása
C lecke: Főnevek többes száma

12-es szint:

A lecke: 5 új melléknév megtanulása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (birtokolni) kérdése begyakorlása
C lecke: További testrészek begyakorlása

3-as szint:

A lecke: 5 új melléknév megtanulása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (cselekedni) tagadás begyakorlása
C lecke: Jelzői birtokos névmások

13-as szint:

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (birtokolni) teljes összegyakorlása
C lecke: Még néhány testrész begyakorlása

4-es szint:

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (cselekedni) kérdés begyakorlása
C lecke: Birtokos névmások

14-es szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (lenni, csinálni, birtokolni) kijelentés összegyakorlása
C lecke: Főbb színek megtanulása

5-ös szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke:
 Egyszerű jelen igeidő (cselekedni) teljes összegyakorlása
C lecke:
 Személyes névmások tárgy esete

15-ös szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke:
 Egyszerű jelen igeidő (lenni, csinálni, birtokolni) kijelentés összegyakorlása
C lecke:
 Főbb színek megtanulása

6-os szint

A lecke: 5 új melléknév begyakorlása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (lenni) kijelentés begyakorlása
C lecke: Számok begyakorlása 1-10-ig

16-os szint:

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (levés, cselekvés, birtokolás) kérdés összegyakorlása
C lecke: Köszönések begyakorlása

7-es szint

A lecke: 5 új főnév begyakorlása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (lenni) tagadás begyakorlása
C lecke: Főbb segédigék begyakorlása

17-es szint: ellenőrzés

A lecke: Szúrópróba a szavakból
B lecke: Ellenőrzés az Egyszerű jelen igeidőből
C lecke: Ellenőrzés alapvető beszédfordulatokból és nyelvtanból

8-as szint

A lecke: 5 új ige begyakorlása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (lenni) kérdés begyakorlása
C lecke: Főbb elöljárószavak begyakorlása

18-as szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (cselekvés) kijelentés begyakorlása
C lecke: A hét napjai

9-es szint

A lecke: 5 új melléknév begyakorlása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (lenni) teljes összegyakorlása
C lecke: Főbb jelzői mutató névmások begyakorlása

19-es szint:

A lecke: 5 új melléknév megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (cselekvés) tagadás begyakorlása
C lecke: Hónapok

10-es szint

A lecke: 5 új főnév begyakorlása
B lecke: Egyszerű jelen igeidő (birtokolni) kijelentés begyakorlása
C lecke: Főbb mutató névmások begyakorlása

20-as szint:

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (cselekvés) kérdés begyakorlása
C lecke: Itt, ott használata

SZINTEK: 21-40-ig

 
21-es szint

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (cselekvés) teljes összegyakorlása
C lecke: Elöljárószavak időre

31-es szint

A lecke: 5 új melléknév megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő (lenni, csinálni, birtokolni) tagadás összegyakorlása
C lecke: Szakmák

22-es szint:

A lecke: 5 új melléknév megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (lenni) kijelentés begyakorlása
C lecke: Elöljárószavak helyre

32-es szint:

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő (lenni, csinálni, birtokolni) kérdés összegyakorlása
C lecke: Beszédtéma: magunkról beszélni

23-as szint:

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (lenni) tagadás begyakorlása
C lecke: Mi ez? Ez egy… típusú kérdés-válasz

33-as szint:

A lecke: Szúrópróba a szavakból
B lecke: Ellenőrzés az Egyszerű jövő igeidőből
C lecke: Ellenőrzés alapvető beszédfordulatokból és nyelvtanból

24-es szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (lenni) kérdés begyakorlása
C lecke: Hol van? Helyre vonatkozó kérdés-válasz

34-es szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű múlt igeidő (cselekedni) kijelentés begyakorlása
C lecke: Számok 10-20-ig

25-ös szint:

A lecke: 5 új melléknév megtanulása
B lecke:
 Egyszerű jövő igeidő (lenni) teljes összegyakorlása
C lecke:
 Néhány, bármennyi, semennyi (some/any)

35-ös szint:

A lecke: 5 új melléknév megtanulása
B lecke:
Egyszerű múlt igeidő (cselekedni) tagadás begyakorlása
C lecke:
 Számok 100-ig

26-os szint

A lecke: 5 új főnév begyakorlása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (birtokolni) kijelentés begyakorlása
C lecke: Tagadás kifejezése a "no" használatával

36-os szint:

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Egyszerű múlt igeidő (cselekedni) kérdés begyakorlása
C lecke: Számok 100-on túl

27-es szint

A lecke: 5 új ige begyakorlása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (birtokolni) tagadás begyakorlása
C lecke: A "van egy…" képzése (there is)

37-es szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű múlt igeidő (cselekedni) teljes összegyakorlása
C lecke: Évszámok

28-as szint

A lecke: 5 új melléknév begyakorlása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (birtokolni) kérdés begyakorlása
C lecke: Birtokviszony (Joe kutyája/az asztal lába)

38-as szint:

A lecke: 5 új melléknév megtanulása
B lecke: Egyszerű múlt igeidő (lenni) kijelentés begyakorlása
C lecke: A sok kifejezése

29-es szint

A lecke: 5 új főnév begyakorlása
B lecke: Egyszerű jövő igeidő (birtokolni) teljes összegyakorlása
C lecke: Dolgok a szobában

39-es szint:

A lecke: 5 új főnév megtanulása
B lecke: Egyszerű múlt igeidő (lenni) tagadás begyakorlása
C lecke: A kevés kifejezése

30-es szint

A lecke: 5 új ige begyakorlása
B lecke: Egyszerű jövő (lenni, csinálni, birtokolni) kijelentés összegyakorlása
C lecke: Hobbi

40-as szint:

A lecke: 5 új ige megtanulása
B lecke: Egyszerű múlt igeidő (lenni) kérdés begyakorlása
C lecke: Az "all" használata

Comments are closed.