Munkatársi gyűlés

Itt meghallgathatod a párbeszédet:

Sorry that I couldn’t go to lunch today with you, Beth. When I got to the office this morning, there was an e-mail from my supervisor about a special staff meeting at 11:30. Sajnálom, hogy nem tudtam elmenni ma Önnel ebédelni Beth. Amikor ma beértem az irodába, egy e-mail várt a főnökömtől egy rendkívüli munkatársi gyűlésről 11:30-kor.
That’s OK, Jack. I just went and got a sandwich from the cafeteria and ate it in the park. So… what was the meeting about? Ok Jack. Elmentem az önkiszolgálóba, vettem egy szendvicset és megettem a parkban. Mi volt a gyűlésen?
Well, they announced a contract with Yoon Corporation to develop a new software program. But, because of the deadline, we’ll probably have to work a lot of overtime to finish up the work by January 1. Nos, bejelentettek egy szerződést a Yoon Vállalattal egy új szoftver kifejlesztésére. Viszont a határidő miatt valószínűleg sokat kell túlóráznunk, hogy január elsejéig elvégezzük a munkát.
You should be happy to get the contract. Lots of companies around here have had to lay off employees recently because they don’t have enough work for them to do. Örülnie kell a szerződésnek. Sok környékbeli cégnek el kellett mostanában bocsájtania alkalmazottakat, mivel nem tudtak munkát adni a számukra.

Comments are closed.