Értékesítés

 

Hello, Juan. This is Helen Luna at Magnum Heating Supplies. I’ve been going over our customer records, and I see that you currently use our Model 200 filters for your heating systems. I’m just calling to ask: have you considered upgradding to the Model 201 filters? Hello Juan! Helen Luna vagyok a magnum Heating Supplies-től. Átnéztem az ügyfelekről készült feljegyzéseinket, és azt látom, hogy önök a 200-as szűrőmodelleket használják a fűtési rendszereikhez. Azért telefonáltam, hogy megkérdezzem: gondoltak már arra, hogy továbblépjenek a 201-es szűrőmodellekre?
I guess it’s a possibility, but the 200’s seem to be doing the job just fine for us. Azt gondolom lehetséges, azonban a 200-as úgy néz ki megfelelően működik.
Well, the reason I ask is that for the next 90 days the Model 201 filters will be on sale for the same price as the Model 200’s you’re using now, so this would be a good time to change to the newer model. Nos, azért kérdeztem, mert a 201-es szűrőmodelleket 90 napig ugyanazon az áron lehet megvásárolni, mint a 200-asokat, amelyeket Önök jelenleg használnak. Így most jó alkalom kínálkozna arra, hogy továbblépjenek az újabb modellre.
Hmm. Let me talk about it with our maintenance staff and see what they think. Hmm. Hadd beszéljem ezt meg a karbantartó kollegáimmal, szeretném kikérni a véleményüket.

Itt meghallgathatod a párbeszédet:

Comments are closed.